sábado, 20 de agosto de 2011

MANIFEST 4D

Després d'oferir verbal i públicament la nostra col·laboració a la
regidoria de cultura de Sant Cebrià, 4D Manifesta:
4D art i cultura, com a entitat cultural sense ànim de lucre està
oberta a col·laborar amb qualsevol entitat de la població que ens ho
demani.
4D no pot parlar en nom del seus socis col·laboradors, equips,
artistes, animadors, personal, etc..., amb les que 4D hagi de contactar
per dur a terme un esdeveniment. Sent ells lliures per decidir en cada
cas.
4D opina que tota activitat realitzada per persones, empreses o
artistes aliens a l'associació ha de ser remunerada i que de cap manera
volem des de l'entitat afavorir l'economia submergida, substituint per
voluntaris actes que han de ser realitzats per professionals, abusant de
la bona voluntat de col.laboradors, artistes, etc... Doncs entenem que
això pot anar en detriment de l'activitat proposada, la seva execució,
qualitat i seguretat.
4D pretén crear sinergies, col·laboracions, feedback, entre ella i les
entitats o persones que entrin en contacte amb nosaltres per generar
entre tots activitats culturals, aportant cadascuna la part que li
correspongui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario